17. říjen

V rámci jednání s hnutím ANO jsme se shodli na konstruktivních návrzích pro pomoc našemu městu. Podobná řešení má i hnutí ProMost, proto se snažíme najít společnou řeč. Vždyť v jednotě je síla.

Náš návrh na společné jednání a případnou trojstrannou spolupráci s hnutím ProMost ANO prozatím odmítá. Bohužel se stále zdůrazňují osobní spory a antipatie, které vedení ANO brání překročit svůj stín a jednat v zájmu města.

OSOBNÍ SPORY BY MĚLY JÍT STRANOU: Vážíme si otevřenosti hnutí ProMost, které se ke společné schůzce a projednání podmínek koalice vyjádřilo pozitivně. Cílem nás všech je a mělo by být vytvoření silného a stabilního vedení města, které to s Mostem myslí skutečně vážně.

Náročný koloběh jednání nám přinesl nabídky mnoha funkcí, včetně té nejvyšší – primátorské. Odmítli jsme, protože jsme přesvědčení, že je na čase jednat v zájmu města a vlastní zájmy odložit stranou. Naše město, náš domov to potřebuje jako sůl. My budeme jednat dál s těmi, kteří chtějí spojit síly pro náš domov, pro naše město.

Tíha odpovědnosti neleží tedy aktuálně primárně na nás, ale na schopnosti polknout svou hrdost a předsudky a JEDNAT V ZÁJMU MĚSTA MOST.