Město ohleduplné k přírodě

Řekněte svým hlasem, že chcete MĚSTO OHLEDUPLNÉ K PŘÍRODĚ:

✅ Udržíme a budeme dál posilovat pověst města jako „města zeleně“.

✅ Na úkor monokultury podpoříme biodiverzitu v městských parcích, parky budou pro lidi i pro přírodu.

✅ Veškeré stavební úpravy na pozemcích města budou ekologicky šetrné.

✅ Prověříme další možnosti rozvoje cyklistické dopravy ve městě.

✅ Pomůžeme včelám, a na BEZPEČNÝCH místech v majetku města umožníme včelařům provozovat úly.

✅ Podpoříme intenzivnější kompostování biologického odpadu.

✅ Prověříme možnosti odpovědného hospodaření s dešťovou vodou na území města.

✅ Prověříme možnosti uplatnění právních kroků k vymáhání zákonných limitů znečištění z dolů a ze skládky Celio.

Přijďte 5. a 6. října k volbám a dejte nám důvěru. Most je i náš domov!