Společné řešení sociálních problémů

POJĎTE S NÁMI ŘEŠIT SOCIÁLNÍ PROBLÉMY MĚSTA VĚCNĚ, KONKRÉTNĚ A KONSTRUKTIVNĚ 🙂 PODÍVEJTE SE NA NÁŠ PLÁN A VYPALTE RYBNÍK OBCHODNÍKŮM S CHUDOBOU.

Jako zastupitelé MŮŽEME PŘÍMO ŘEŠIT TYTO VĚCI :
✅ Vytvoříme bytový fond města, budeme tím lépe kontrolovat obchod s chudobou v oblasti nájemního bydlení.
☑️ Zakážeme herny na území města. Pokud někdo utrácí sociální dávky, nesmí je házet do hracích automatů a nesmí tím ohrožovat své děti.
✅ Zavedeme školského sociálního pracovníka na každé základní škole, který přispěje ke snížení záškoláctví.
☑️ Zavedeme funkci městského ombudsmana (mediátora), který bude k dispozici při řešení konfliktů a sporů.
✅ Prostředí města musí být podnětné – podpoříme aktivity, zaměřené na kvalitní veřejný prostor.
☑️ Podpoříme další komunitní aktivity, které vytvářejí tvůrčí a podnětnou atmosféru ve městě.
✅ Zasadíme se o rovnocenné partnerství mezi městem a průmyslovými podniky,
☑️ Propojíme aktéry služeb pro občany – školství – zdravotnictví- sociální služby – neformální služby. Všichni musí táhnout za jeden provaz.

Co přímo řešit NEMŮŽEME, ale budeme na to TLAČIT přes parlament a ministerstva:

ZJEDNODUŠENÍ systému dávek – stát nesmí nedokonalými zákony podporovat obchod s chudobou.
❌ Podpora obcí v oblasti sociálního bydlení – stát MUSÍ pomoci obcím ohroženým sociálním vyloučením se zaváděním sociálního bydlení.
Stát MUSÍ změnit legislativu v oblasti HYGIENICKÝCH STANDARDŮ a posílit pravomoci úřadů při zajištění hygienicky nezávadného bydlení (štěnice, švábi, žloutenka apod.)
❌ Pracovat se musí vyplatit, PROTO STÁT MUSÍ ZREGULOVAT NENASYTNÉ poskytovatele půjček, EXEKUTORY a ŠMEJDY, kteří prohlubují zadlužení rodin, mladých lidí a důchodců.

Přijďte k volbám a pomozte nám uskutečnit skutečně reálná řešení.