LIDÉ - PŘÍRODA - ROZVOJ - VIZE

... ABY BYL MOST TRANSPARENTNÍ A DEMOKRATICKÝ

Důvěra občanů v demokracii a demokratické procesy je pro nás zásadní. Proto budou veškeré procesy související s výkonem moci na městě transparentní. Budeme i nadále podporovat zapojování veřejnosti

TRANSPARENTNOST

DEMOKRACIE, PARTICIPACE, DECENTRALIZACE

DEMOKRATICKÁ DISKUSE

... ABY SE MOST ROZVÍJEL

ÚZEMNÍ PLÁN

CENTRUM MĚSTA

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ŽIVÉ a SMART MĚSTO

... ABY BYLA DOPRAVA KLIDNÁ, RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

OD KAHANU TRAMVAJÍ PŘÍMO DO LITVÍNOVA

... ABY SE V MOSTĚ DAŘILO LIDEM I PŘÍRODĚ

Průměrná délka dožití na Mostecku je jedna z nejnižších v republice, a proto budeme usilovat o zlepšení kvality životního prostředí tlakem na stát.

ČISTOTA MĚSTA A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ODPADŮM

OCHLAZENÍ MĚSTA A PÉČE O ZELEŇ

EKOLOGIE, KOMUNITA A OCHRANA ZVÍŘAT

... ABY BYL MOST BEZPEČNÝ A MOHL KONKUROVAT OBCHODNÍKŮM S CHUDOBOU

VÝRAZNĚ POSÍLÍME BYTOVÝ FOND MĚSTA

PODPOŘÍME SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

BEZPEČNOST

... ABY MOST MĚL BUDOUCNOST - VZDĚLÁVÁNÍ

KVALITNÍ ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

... ABY MOST MYSLEL NA RODINY

ZASADÍME SE O DOSTUPNOST A KVALITU SLUŽEB

PODPOŘÍME SLUŽBY PRO SENIORY A UMÍRAJÍCÍ

... ABY BYL MOST KULTURNÍ A PODPOROVAL SPORT

KNIHOVNA JAKO KULTURNÍ CENTRUM

 • Jsme si vědomi kulturního deficitu na Mostecku, a proto se zasadíme o rekonstrukci mostecké knihovny na kulturní a společenské centrum, které by bylo adekvátním reprezentantem statutárního města.
 • PODPOŘÍME KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

 • Podpoříme iniciativy v oblasti kultury a umění, uvítáme rozvoj nezávislých či alternativních aktivit občanů města Mostu.
 • Chceme, aby mostecké divadlo bylo více vidět na celostátním poli. Budeme hledat cesty, jak podpořit tuto instituci ve zvyšování kvality a k úspěchu ve významných soutěžích v oblasti kultury.
 • NEZAPOMENEME NA STARÝ MOST

 • Hodláme pečovat o odkaz „starého Mostu“ tak, aby zejména mladí nezapomněli na jeho kouzlo a památku. Podpoříme expozici starého Mostu.
 • SPORTOVNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

 • Jsme si vědomi důležitosti sportu, a proto chceme pokračovat v rozvoji a udržování sportovních areálů a vytváření podmínek pro kvalitní sportovní vyžití obyvatel.
 • Smysluplně využijeme prostory u jezera Most.
 • Zaměříme se na hospodárné přerozdělování finančních prostředků na sportovní aktivity.
 • REKREACE VOLNOČASOVCÉ AKTIVITY

 • Budeme pokračovat v rozvoji sportovně relaxačních areálů na Benediktu, jezeře Most nebo v areálu vodní nádrže Matylda.